Onze Doelstelling,beleid en beloning

Stichting Wijk Dauwendaele

Beleidsplan en werkprogramma 2019

 

Voor u ligt het beleidsplan en werkprogramma van onze stichting.

We beschrijven hierin waar we ons in 2019 bezig houden.

2019 gaat weer een jaar worden waar wij als Stichting weer verder groeien, zeker met onze vaste activiteiten zoals; Koningsdag, Pasen, Zomerfeest, Halloween, Sinterklaas en niet vergeten onze Kerstmarkt.

Daarnaast gaan we in ons buurthuis verder met de kleinschalige activiteiten zoals de kinder knutselmiddag, inloop ochtenden voor alle bewoners van de wijk.
Om elkaar te leren kennen in een ongedwongen sfeer onder het genot van een kopje koffie.
Uiteraard gaan we ook in dit jaar proberen om meer interactie met de jeugd in de wijk te krijgen.
Hiervoor gaan we in overleg met SWM.

We gaan verder in het goede contact dat we hebben opgebouwd met diversen mensen bij de Gemeente, Mevr. Klara Venema de wijkmanager alsook dhr. Aalbers de wijkwethouder dragen ons een warm hart toe en zien het nut van onze stichting meer dan in. We hopen dit nog jaren te mogen ervaren.

Samen met de mensen in de wijk gaan we het maken.

We zijn dan ook erg trots op alle mensen die staan voor hun wijk en op alle vrijwilligers die klaarstaan als er weer eens iets moet worden opgebouwd of afgebroken.

Wij hopen dan ook dat de gemeente en woongoed ons ook dit jaar weer willen ondersteunen zodat we in 2019 in Dauwendaele net dat beetje meer zijn voor iedereen die er woont.

Het Bestuur;  Astrid Steen, Voorzitster
                        Saskia Jong, Penningmeester
                        Jeanne Sprengers, Secretaris

Doelstelling.

De stichting heeft zich ten doel gesteld, het creëren van een leefbare wijk Dauwendaele in de gemeente Middelburg

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 1. Het organiseren van activiteiten ten behoeve van huurders en eigenaren van woningen in onze wijk
 2. Het leggen van contacten tussen de sub a) bedoelde personen.
 3. Het bevorderen van de communicatie tussen de in sub a) bedoelde personen.
 4. Het stimuleren van een dusdanig leefklimaat, dat de integratie van de diversen nationaliteiten wordt bevorderd en vereenvoudigd.

Doelgroep.

De stichting organiseert om het doel te bereiken activiteiten voor verschillende doelgroepen.

 • Kinderen in de leeftijd van de basisschool
 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

Werkgebied.

De activiteiten breiden zich uit over heel de wijk Dauwendaele, sommige activiteiten zullen zich om praktische redenen ( zoals accommodatie, afsluiten van stroom(Halloween)  Sinterklaas en Kerstfeest) plaats vinden in en om het buurthuis.

Activiteiten; Wat doen we en voor wie.

Jongeren:

 • Woensdagmiddag inloop (knutselen, kletsen,spelen)
 • Dinsdagavond inloop, muziek luisteren

Volwassenen:

 • Inloop ochtenden (koffie drinken)
 • Donderavond inloop gelegenheid tot biljarten, kaarten en darten

Jaarlijkse activiteiten:

 • Koningsdag
 • Pasen
 • Zomerfeest
 • Halloween
 • Sinterklaas
 • Kerstmarkt

Accommodatie:

Voor de activiteiten maken we gebruik van ons buurthuis aan de kruitmolenlaan 125 en het parkeerterrein voor het clubhuis. Ook maken we gebruik van de grasvelden in de wijk en met Halloween gaan we spooktocht in het Meanderhof organiseren.

Gebruik van onze accommodatie is beschikbaar voor andere groepen.
Daarvoor zijn de voorwaarden van toepassing zoals vermeld in ons huishoudelijk regelement.

Wijk en Leefbaarheid activiteiten.

Stichting wijk Dauwendaele praat en denkt mee over zaken die de leefbaarheid van de wijk aangaan.        Zo heeft ze afgevaardigde bij vergaderingen van het wijkteam en Wijktafel. Ook is er sprake van enige samenwerking met andere instanties in de wijk, overige bewonersgroepen en wijkverenigingen elders in Middelburg.

Leefbaarheidsactiviteiten

Naast activiteiten gericht op recreatie en ontmoeting wil de SWD zich ook inzetten voor een betere woonomgeving. Daarvoor zal de SWD haar medewerking verlenen aan opruimdagen. Verder zullen we ons sterk maken om de grasveldjes in de wijk toegankelijk te houden voor de jeugd en dus vrij van vervuiling.

Publiciteit.

Om de activiteiten onder de aandacht te brengen bij de bewoners van de wijk zullen we deze publiceren op onze website. Daarnaast zullen we posters en flyers verspreiden in de wijk en op de daarvoor aangewezen plaatsen. Ook maken we graag gebruik van de regiopers.

Hoe gaan we dit bereiken.

We blijven zeker onze contacten onderhouden bij gemeente en het wijkteam.

We organiseren vrijwilligers bijeenkomsten voor het in het zonnetje zetten van onze huidige vrijwilligers en om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

We zullen onze activiteiten steeds onder de aandacht brengen bij de bewoners door middel van 4x per jaar een folder of advertentie in de regio pers.

Uiteraard gebruiken we onze website en social media voor het bereiken van zoveel mogelijk bewoners uit de wijk.

 
Beloningsbeleid.
Voor Bestuur en vrijwilligers gelden dezelfde beloningen.
 
Wist u dat als u een uitkering van Orionis krijgt, u misschien wel recht hebt op een vrijwilligers vergoeding van € 700,- per jaar.
 
Mocht u reiskosten maken voor het organiseren van een activiteit of het helpen bij, dan zal de stichting uw gemaakte onkosten vergoeden. Voor het nemen van openbaar vervoer geld een 2klasse tarief, voor eigen vervoer krijgt u € 0,19,- per kilometer
Wel zult u hier bonnetjes voor moeten overleggen.
 
In de zomervakantie organiseren we een gezamenlijke BBQ voor alle vrijwilligers en partner.
 
Met kerst zullen we een gezellige kerstmaaltijd organiseren voor alle vrijwilligers en partner.

 

Stichting Wijk Dauwendaele, voor en door Dauwendaelers.